neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

نگاهی به متل خاله سوسکه، بررسی چرایی محبوبیت و آسیب شناسی آن از نظر بی توجّهی به کهن الگوی منجی

 

به نام خداوند جان و خرد

چکیدۀ مقاله برای همایش ملّی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت

(ادبیات کودک و نوجوان، معنویت، فرهنگ عامّه و اسطوره شناسی)

 

نگاهی به متل خاله سوسکه،

بررسی چرایی محبوبیت و آسیب شناسی آن از نظر بی توجّهی به کهن الگوی منجی

 

مولّف: دکتر الهۀ معروضی

مؤسسۀ ایرانشناسی نیستان کمشده

انجمن دوستداران حافظ


نقل روایتی از متل خاله سوسکه آغازگر مقاله بوده، سپس به بررسی علل جذّابیّت آن پرداخته و  در صدد پاسخگویی به این پرسشها برآمده ایم که تلاش خاله سوسکه از چه جهت مورد استقبال عامّۀ مردم قرار گرفته و چرا خاله سوسکه علیرغم تلاشی که برای ازدواج موفّق و خوشبختی در کنار همسر می کند، سهم کمی از این خوشبختی داشته و در کجای داستان می توانست سرنوشت خود را به دست بگیرد و عاقبت متعالیتری را برای خود رقم زند.

هدف این بوده که ببینیم این متل چه پیام فراگیری را در خود دارد که در میان همۀ اقشار جامعه جا باز کرده است و در ناخودآگاهی مردم و به ویژه کودکان چه اثرهای رشددهنده و چه آثار بازدارنده یا واپس برنده ای می تواند به جا گذارد.

با تأمّل بر اسامی و رفتار و گفتار و طرز لباس پوشیدن شخصیّتها و نمادپردازی جزئیّات متل، شناختی ژرفتر از خاله سوسکه و شخصیّتهای مقابلش به دست داده، آنگاه خاله سوسکه را نماد قشر خاصّی از بانوان و نه همۀ آنان فرض نموده ایم. سپس به تبیین مفهوم نمادین کهن الگوهای مورد اشاره در متل پرداخته ایم و از همه مهمتر کهن الگوی منجی مورد بررسی قرار گرفته تا پاسخ این پرسشها روشن شود: کهن الگوی منجی در کجای داستان آشکار می شود و چرا؟ چگونگی برخورد با او و علّت ان چیست؟ چه ملزوماتی می توانست قهرمان ما را به تجربه ای موفقتر و برخوردی صحیحتر با منجی برساند.

در پایان نتیجه گرفته شده خاله سوسکه متل عبرت آموزی است و این واقعیت مهم را در خود دارد که سرنوشت زنان، مردان و جامعه بسته به این است که بانوان به چه الگوهایی در ذهن و روان خود توجّه داشته باشند.

واژگان کلیدی: خاله سوسکه، متل، کهن الگو، منجی، زن، ازدواج

 

 

ارادتمند دکتر الهۀ معروضی

رایانامه: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش