neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

مودرا جامی برای فیوضات (یوگا)

مودرا جامی برای فیوضات

الهۀ معروضی

هنگامی که بدنمان را از زیر فشارهای روزمره رها می سازیم و اجازه می دهیم شبیه الگوی ازلیش قرار بگیرد، سیالیت جهان را در می یابیم. با این که روی زمین استاده ایم، موج طراوت را که انگار بی هیچ مانعی از بدن ما می گذرد، حس می کنیم. درست مانند امواج آب که از میان انگشتان بازمان عبور کند. پس فیوضات اینچنین به ما وارد می شود. آنها را نمی توان در مشت گرفت، اما می توان در آن شناور شد.

چگونه می توانیم هر چه بیشتر خود را در این امواج ملکوتی شناور سازیم؟ مودراها این قصد را اجابت می کنند. یعنی بستری در بدن ایجاد می کنند که پرانا آزادانه در آن گردش کند و به درون بدن برگشت داده شود. پرانا انرژی ظریفی است که حدود خارجی هویت شخصی ما را معین می کند. بدن ما با کمک مودراها قادر می شود این حد را گسترش دهد و در نهایت خود را با هویت کیهانی یکی سازد.

همه ما در لحظاتی گذرا، احساسات والا و آگاهی تصعید شده را تجربه کرده ایم و نیک می دانیم در این لحظات حالت بدن و بخصوص دست ها خود به خود به شکل خاصی در می آید تا بتوانند ظرف مناسبی برای آن آگاهی و احساس ارزشمند باشد.

با انجام مودراها بدن ما همچون جامی جادویی خواهد شد که خود به خود شعور ناب کیهانی را فرا می خواند. به این ترتیب این وضعیت های تکراری ( مودراها ) می توانند تمرین کننده را از الگوهای رفتاری غریزی باز دارند و در تصعید هوشیاری شرکت دهند.

بدن ما از پنج لایه تشکیل شده و مودرا مانند کلیدی است که هر پنج لایه را به روی انرژی کیهانی می گشاید. با انجام مودراها بدن ما قادر می شود امواج نوری و صوتی را جذب کرده و مانند آینه انرژی آنها را منعکس سازد.

مودراها بدن ما را در حالتی قرار می دهند که با خطوط دورانی درون نادیها هماهنگ باشد، در نتیجه ما را در برابر هجوم پرانا قرار می دهند که موجب گذر از لایه های ضخیم و انرژی های ناخالص محبوس در بدن به لایه های آگاهی ظریف و والا می گردد.

از قول ایزد شیوا می گویند: « مودراها دانشی است که به تنهایی همه سیدهی ها ( نیروهای مرموز ) را عطا می کند.»

چون مودراها برای پالایش و تصعید همه لایه های وجود به کار می روند در تمرین های کندالینی با کریاها ( روش های پاکسازی جسم ) ترکیب می شوند و آنگاه به بیداری نیروی خفته « شاکتی کندالینی » که همواره برای صعود بستری مناسب می جوید کمک می کنند .

انجام صحیح مودراها سبب هماهنگی کامل بین بدن، احساسات ( که تنفس نمودگار آن است ) و ذهن می شود. برای این منظور لازم است مودرا ترکیبی از باندها، پرانایام و تجسم سازی باشد تا بتواند در تمام سطوح نفوذ کند و انسان را به مراحل تکامل روحی برساند .

پس مودراها حتماً باید پس از کسب تحربه کافی در باندها، تمرینات تنفسی آرام و آساناها بخصوص شاواسانا انجام شوند و از تک تک این شاخه ها قوی تر و با اهمیت ترند.

تعداد مودراهای یوگا را بیست و پنج نوع ذکر کرده اند که همه این انواع به صورت سینه به سینه در طی اعصار از پیر به پرتو جو منتقل شده است. به سبب نیروی زیادی که مودراها در خود دارند، گفته شده که حتماً باید تحت نظر و هدایت یک گروی با صلاحیت انجام شوند. انجام مودراها به تمرکز آگاهانه زیادی نیاز دارد و ذهن را برای مدیتیشن آماده می سازد.

اصطلاح مودرا علاوه بر یوگا در آموزه باطنی بودیسم و همچنین توسط زنان رقصنده هندو استفاده می شود. در آموزه بودیسم انجام مودراها متعلق به آخرین مرحله طریقت یعنی مرتبه سوم می باشد و به قصد تشبه به بودا و تحصیل کمالات او انجام می شود. بر طبق این آموزه، هر انگشت دست نمودار عنصر خاصی است:

انگشت بزرگ ( شست، ابهام ) به معنای فضای بیکران و خلأ یا اثیر است؛ انگشت سبابه ( شهادت ) عنصر هوا یا باد است؛ انگشت میانی عنصر آتش است؛ انگشت بنصر عنصر آب و انگشت خنصر ( کوچک ) عنصر خاک یا زمین می باشد. بودایی معتقد، با این پنج علامت سری، ضمن ادای بعضی کلمات، به آنچه می خواهد می رسد.

زنان رقصنده هندو، هشت احساسی را که در هنرشان رمزگذاری شده و عبارتند از: عشق، شفقت، شگفتی، خنده، خشم، پردلی، دهشت و آشتی با 50 اشاره دست ( مودرا ) و 120 حالت پیکر بیان می کنند.

لغت مودرا در زبان سانسکریت به معنی انگشتری مهردار است و تلویحاً به اشارات نمادینی که با دست و انگشتان انجام می دهند، اطلاق می گردد و همچنین معنای مهر کردن، قفل کردن و بستن را در خود دارد.

هیجان و فداکاری نیز جزو مصادیق آن ذکر شده است.

منابع و مئاخذ:

1 ) Wellness Yoga CD

2 ) آئین بودا: هانس ولفگانگ شومان

3 ) تمرین های عملی یوگا: مسعود مهدوی پور

4 ) هاتا: سوامی ساچی داناندا – مینا احمدی

5 ) یوگا و انرژی درمانی: جلال موسوی نسب

6 ) خود درمانی در طریقت سیر و سلوک: سوامی ساتیا ناندا سراسواتی - جلال موسوی نسب

7 ) هاتا یوگا: سوامی ساتیا ناندا سراسواتی - جلال موسوی نسب

8 ) رمز پردازی آتش: ژان پیر بایار- جلال ستاری

9 ) جهان اسطوره شناسی 2 و 3: جلال ستاری

10 ) Yoga:mind and body

11 ) درخت یوگا: ب . ک . س . آینگار – رضا جمالیان و منوچهر البرزی

 

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 25 شهریور 1390 ، 14:25)

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش