neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

دربارۀ برگهای این تارنما

 

دربارۀ برگهای این تارنما

 

در فهرست اصلی (سمت راست) این برگها را می بینید:

1)برگ نخست: در برگ نخست شما یک منوی بالا، یک فهرست اصلی در سمت راست، نظرسنجیها در سمت چپ و امروز سالنما و نوشته های نوین را در متن صفحه می بینید. علاوه برآن عضویت در خبرنامه و نصب نرم افزار fire fox  نیز از این صفحه ممکن است.

2)دربارۀ من: کارنامۀ فعالیتهای من تا زمان تأسیس تارنما یعنی تیرماه 90 را در اینجا می خوانید.

3) تازه های انجمن دوستداران حافظ: برنامه های انجمن در اینجا اعلام می شود.

4)پیامهای نوین: نام کسانی که ذیل مطالب تارنما نظر می دهند با نام مطلب مربوطه در اینجا بازتاب می یابد.

5)جستجو در تارنما: امان جستجو با کلید واژه در همۀ مطالب تارنما را فراهم می کند.

6)ارتباط با من: نشانی، تلفکس، همراه و ایمیل ایتجانب در اینجا هست.

7)تارنماها و تارنگارهای پیوسته: بدون شرح.

8)نوشته های نوین:هرچه در هر روز به تارنما افزوده شده با لینک مربوطه در اینجا می آید.

9)ورود مدیران سایت: فقط برای مدیران.

10)دربارۀ برگهای این تارنما: می خوانید.

 

در منوی بالا نیز اینها را ملاحظه می کنید:

1)جستار: شامل نوشته های علمی.

2)چکیدۀ جستار: جستارهایی که در تارنما نیامده یا هنوز به طور کامل نوشته نشده چکیده اش را در اینجا ملاحظه می کنید.

3)گفتار: آنچه در محافل گوناگون توسّط اینجانب بیان شده و بعد یا خودم یا دوستان آن را از روی گفتار به نوشتار برگردانده ایم در اینجا می آید.

4)ترجمه و گردآوری: مطالب موضوعی که به منظوری از کتابها و تارنماهای فارسی و غیر فارسی توسّط این جانب گردآوری شده است.

5)امروز سالنما: برای هر روز آئینی مربوط به گسترۀ ایران بزرگ (ایران در سده های گذشته) که ممکن است هنوز رواج داشته باشد یا نه در اینجا نقل می شود.

6)امروز من: یاداشتی که در آخر هر روز از آنچه مرا تحت تأثیر قرار داده می نویسم.

7)گزارش و دیدار: نگارستانهای مربوط به انجمن دوستداران حافظ و گزارش تصویری سفرها و برنامه های انجمن.

8)ارمغان یار: گفتارها و نوشتارهای دوستان.

9)تازه های فرهنگی: اخبار فرهنگی که به صورت ایمیل به من می رسد.

10)آوانما: فایلهای صوتی تصویری که باید دانلود شوند.

11)آنچه برای دلم یا به منظوری نوشته و می نویسم و در سایر گزینه ها جایگاهی ندارد.

آخرین بروزرسانی (سه شنبه ، 7 آذر 1391 ، 18:40)