neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

فرتورهایی از تیرگان 93 در گلمکان

فرتورهایی از تیرگان 93

گلمکان- باغ شخصی آقای عاملی

فرتورها از: بانو فرحناز جلیلی و من

خوان تیرگان:

لالشیش: صورتش را می پوشاند و با ترکه همه را می زند.

کوزۀ آماده برای فال:

فال کوزه:

توتخوری در طبیعت زیبا:

پس از توتخوری:

گلهای قاصدک:

به باد سپردن قاصدک:

صحنه هایی از آب بازی:

 

 

 

 

 

 

 

 

پس لز گوش سپردن به موسیقی سنّتی خواف:

خواندن دسته جمعی سرود ای ایران:

این چنین نعمتهایی دیگر کمتر پیدا می شود:

جناب آقای عاملی قورمۀ گوسفند تشتر را برای ناهاربار گذاشته اند:

در حاشیۀ تیرگان:

 

با سپاس از: خانوادۀ عاملی

برای آگاهی بیشتر از آیینهای تیرگان مطلب زیر را ببینید:

مراسم تیرگان

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه ، 11 تیر 1393 ، 10:41)

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش