neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

به نام حضرت دوست

 

 

الهه معروضی

- متولّد 1349/02/10

- تولّد، زندگی و تحصیل تا سال 68 در مشهد

- 68 تا 75 تحصیل طبّ در دانشگاه سراسری علوم پزشکی بیرجند

- 76 تا 78 طبابت در قوچان

- سال 79 پذیرفته بعنوان دستیار بیهوشی در بیمارستان نمازی شیراز و انصراف در همان سال

- 79 تا 83 اشتغال به طبابت در حومۀ مشهد و پژوهش و پرتوجویی یوگا درمانی در کلینیک دکتر مینو مروارید و ایجاد پروندۀ پزشکی و روانشناسی برای همۀ مراجعین و کنترل آمار شفا دهی یوگا در مورد بیماریهای گوناگون

- سال 84 تدریس یوگا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان واحد تربیت بدنی 2 بمدّت دو ترم

- تیرماه 84 تأسیس انجمن دوستداران حافظ در مشهد با مجوّز وزارت کشور

-مهر 84 تأسیس نمایشگاه اختصاصی کتاب حافظ در بازار خاتون به مدّت یک سال

- مهر 85 شروع کار یوگا درمانی و کنترل بیماریها از طریق یوگا

- مهر و آبان 86 گذراندن دورۀ یوگا در ریشیکش و اخذ مدرک

Yoga peath

- مرداد 87 اخذ مجوّز انتشارات نیستان گمشده

- سال 88 اخذ رتبۀ اوّل در آزمون کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه آزاد تربت حیدریه و انصراف در همان سال

ایضاً:

- سال 78 و 79 گذراندن چند ترم سلفژ و سه تار زیر نظر استاد ابراهیمی

- سال 81 اتمام دورۀ زبان آموزی انگلیسی در کانون زبان

- بهار 82 و 83 و 84 آموزش زبان آلمانی در کانون زبان

- زمستان 85 گذراندن دوره و اخذ مدرک راهنمای کوهپیمایی از انجمن کوهنوردی آزادگان

- دیماه 87 گذراندن دورۀ ویپاسانا در کرج

- پاییز 88 فراگیری زبان عربی در کانون زبان

- سال 89 گذراندن دورۀ راهنمایان جهانگردی در مؤسسۀ دانش پژوهان

- از تابستان 89 گذراندن دوره های فرادرمانی

- پاییز و زمستان 89 فراگیری زبان اردو در دانشگاه فردوسی

- دیماه 91 اخذ مجوز مؤسسۀ ایرانشناسی نیستان گمشده با تأیید ادارات میراث فرهنگی، محیط زیست و ورزش و جوانان

 

ترجمه و تألیف:

1) انتخاب متون انگلیسی برای سررسید گفتگوی تمدّنها، سال 2002 میلادی، انتشارات گل آفتاب

2) ترجمۀ کتاب یوگا آیین آینگر    yoga the Iyengar way

(با یک ضمیمۀ مفصّل شامل پیشنهاد آساناهای مناسب برای تمام بیماریها و ذکر نکاتی که در هر نوع محدودیّت بدنی باید رعایت شود در متن کتاب)- صفحه آرایی شده و منتظر مجوّز چاپ

3) تألیف مجموعۀ باورها و آیینهای فصلی ( در بر گیرندۀ 365 رسم برای 365 روز سال)- ویراستاری و حروفچینی شده

4) چند جزوه دربارۀ خواصّ درمانی و جایگاه فرهنگی گیاهان از قبیل به، ترنج، سیب، سیر ، سنجد و... (در حدّ جزوه منتشر شده است.)

5) تألیف کتاب غبار راه طلب در غزلیّات حافظ (تطبیق عنصر خاک و منزل طلب سلوک در ابیات حافظ)- چون بنا بر فلسفۀ یوگا نگارش شده ارشاد مشهد مجوّز چاپ آن را تأیید نکرد.

6) تألیف کتاب زبور عشق از نوای حافظ (تعریف عشق و ویژگیهای آن در کلام عرفا و مقایسۀ این تعاریف با ابیات حافظ- حروفچینی شده، چکیدۀ آن در مجموعۀ خلوت انس (دانشگاه فردوسی- مهر88) چاپ شده

7) تألیف کتاب گل و بلبل آیینۀ شاعران

8) ترجمۀ نیمی از کتاب "هرات" نوشتۀ نانسی هاچ ولفی (Nancy Hatch Wolfe)

 

مقالات:

1) انسان پیکری الهی – مشترک با خانم دکتر مروارید (چاپ در نشریۀ دانش یوگا)

2) مودرا جامی برای فیوضات (چکیدۀ آن برای دانش یوگا ارسال شده)

3) ناماسکارا مودرا

4) لزوم پیدایش و باز آفرینی سده (نشریۀ کرمان)

5) سیری در سلوک شاه زمان (کتاب ماه هنر- ویژه نامۀ هزار افسان- پاییز 84)

6) نکاتی از فرهنگ عامّۀ نیشابور (پذیر فته در دوّمین همایش ملّی زبان و ادبیّات فارسی- مشهد- شهریور 86)

7) چهار جشن موسمی در تاریخ بیهقی (پذیرفته در در همایش بزرگداشت بیهقی- سبزوار- آبان 86)

8) داستان مسجد مهمانکش و جایگاه زر و گنج در سلوک (پذیرفته در همایش بین المللی مولوی- تهران- آبان 86)

9) دالانهای نه توی مسجد مهمانکش و حکایتهای اقماری این داستان (پذیرفته در همایش ملِّی مجالس سبعه- اصفهان- فروردین 87)

10) گذری در خوابها و خوابگزاریهای شاهنامه (بزرگداشت فردوسی- دانشگاه ردوسی مشهد – اردیبهشت 87)

11) دو نقل از حدیثی نامکرّر- مقایسۀ داستان علی مصری هزار و یکشب و مسجد مهمانکش مثنوی (به سفارش پژوهشکدۀ میراث فرهنگی برای چاپ در مجموعۀ چشمگانی از هزار افسان)

12) شمیم گلشن رودکی در امثال معروف و ابیات زیبای حافظ (پذیرفته در همایش بین المللی رودکی- تهران- دیماه 87)

13) اشاره به چند آیین کهن ایرانی در گلشن خیال انگیز رودکی (فصلنامۀ پاژ 2- ویژه نامۀ رودکی- تابستان 87)

14) جلوۀ ایزد بانوان در چند آیین کهن ایرانی (پذیرفته در همایش معشوق مستور-لاهیجان- دیماه 87)

15) تشخّص بنت و مر أت در پیوند با الف قامت یار( پذیرفته در همایش بین المللی زن در قرآن- کابل- اردیبهشت 88 و چاپ در مجموعۀ از منظر دوست)

16) تحلیل چند آیین نمایشی شب چلّه از نقاط مختلف ایران (ارسال برای همایش هنرهای از یاد رفته- فرهنگستان هنر- سال 89)

17) از آن بارۀ بور و اسب سیاه - بررسی مفهوم نمادین اسب سرخ و سیاه در شاهنامه (بزرگداشت فردوسی- دانشگاه فردوسی- اردیبهشت 88)

18) حامیان سبز بهار- مقایسۀ خضر و سنت جرج (ارائه در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی- اردیبهشت 88)

19) فروغ بانوان آب در چند آیین کهن ایرانی ( چاپ در نشریۀ عمران آب- مهر 88)

20) فروغ بانوان آب در چند رسم متداول ایرانی (پذیرفته در همایش ملّی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن- مشهد- آبان 88)

21) مقایسۀ نحوۀ آبیاری شلغم و زعفران و نقش نمادین این دو گیاه در طبیعت (ارائه در همایش ملّی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن- مشهد- ابان 88)

22) شب چلّه و ظهور منجی (ارائه در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی- 25 آذر 88)

23)مقایسۀ تطبیقی داستان خشم گرفتن نوشین روان بر بزرگمهر از شاهنامه با دو افسانۀ آیینی «بابا خارکن» و «شاه و وزیر» (دانشگاه فردوسی- اردیبهشت 89)

24) اصطلاحات زورخانه در شعر  دورۀ قاجار (ارسال شده برای فرهنگستان هنر- سال 89)

25) آئینهای نوروزی در دیوان قاآنی و ملک الشّعراء بهار (ارسال شده برای فرهنگستان هنر- سال 89)

26) عنایت حافظ به صنعت شیشه گری (ارائه در دورۀ راهنمایان و انجمن دوستداران حافظ- مهر 89)

27)سجایای آب در شعر سهراب (همایش افسانه- اراک- مهر 89)

28) جلوۀ درخت در جشنهای زمستانی (ارائه در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی- 17 آذر 89)

29) پژوهشی در جشن سده (روی مجلّۀ اینترنتی ایران نامه)

30) سیمرغ در فرهنگ ایرانی (ارائه در همایش به سوی سیمرغ- بزرگداشت عطّار در باغ شاهنامه)

31) پیشینۀ سیمرغ در ایران باستان (چکیدۀ آن در خلاصه مقالات همایش آغاز هزارۀ دوم شاهنامه چاپ شده  و اصل آن روی سایت فرهنگسرای فردوسی می باشد.)

32) سایۀ نزدیک همای در شاهنامۀ فردوسی (چکیدۀ آن برای همایش بین المللی فردوسی دردانشگاه سیستان- دیماه 90 پذیرفته شده است.)

33) تاریخچۀ نقشمایۀ گل و مرغ (روی تارنمای نیستانه)

34) "می مرگی" ها (روی تارنمای نیستانه)

35) زرد و سرخ و بنفش در ناخودآگاه ایرانیان (روی تارنمای نیستانه)

 

فعالیّتهای فرهنگی:

- از تیرماه 84 مدیریّت انجمن دوستداران حافظ مشهد

- برگزاری بیش از70 جلسۀ حافظ پژوهی با شرکت سخنرانان و اساتید گوناگون

- برگزاری حدود صد جلسۀ روانخوانی و توضیح غزلیّات حافظ توسّط اینجانب وآقای دکتر خیرآبادی

- برگزاری بیش ازپنجاه جلسۀ نقل و نمادپردازی داستانهای شاهنامه توسّط اینجانب

- برگزاری پنج جلسۀ پژوهشی با عنوان ادیان باستان در دیوان حافظ با حضور آقای آرش خیرآبادی

- تأسیس نمایشگاه یکسالۀ کتابشناسی حافظ در مشهد از مهر 84 تا مهر 85

- برگزاری بیش از 100 گشت فرهنگی باستانشناسی، مردمشناسی و طبیعت گردی -ترکیه(آنتالیا، قونیه، استانبول)، تاجیکستان (دوشنبه)،هند (بمبئی، گوا، گوکارنا، مورادیشور، کومتا)، نخجوان- 20 سفر به استانهای مختلف ایران و باقی خراسان گردی)

- برگزاری بیش از 50 جشن بزرگ ایرانی از قبیل : سیزده بدر- تیرگان- مهرگان- شب  چلّه- چارشنبه سوری و .....(با شرکت 50 - 120 تن از فرهیختگان مشهد)

- عضویّت در فرهنگسرای فردوسی

- عضویّت در کانون آگاه فیلم

- عضو هیئت داوران نشریۀ ادبیات تطبیقی

- مدیریّت هنری دو همایش ملّی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی-مشهد- شهریور 86؛ و آب و ارزشهای فرهنگی آن- مشهد-9 و 10 آبان 88

- آذر 88 دریافت دعوت از دانشگاه جیرفت بعنوان سخنران هفتۀ پژوهش (بعلّت تداخل با سخنرانی در دانشگاه فردوسی امکان رفتن مهیّا نشد.)

- شهریور89 داوری پایان نامۀ کارشناسی ارشد ادبیات با عنوان تحلیل کهن الگوی آنیما در داستانهای هزار و یک شب، دانشگاه فردوسی

- از آذر 89 همکاری با تشکلهای تحت پوشش میراث برای مدوّن کردن جشنها و به ثبت ملّی رساندن آنها

- اسفند 89 شرکت در چهارمین جشنوارۀ راهنمایان گردشگری در رامسر

اسفند 89 دریافت دعوت از دانشگاه کاشان برای سخنرانی نوروز

19اسفند 89 میزبانی راهنمایان گردشگری در مشهد و تشکیل اوّلین گردهمایی آنان-

 

- چند مصاحبه که از آنها فیلم تهیّه شده دربارۀ:

1) مراسم نوحصار دیزباد- امرداد 85- به کارگردانی آقای خسروی و خانم سلطانی- توضیحات اینجانب تم فیلم را تشکیل می دهد (در جشنواره های بین المللی جایزه برده)

2) مصاحبه با تلویزیون پیوند تاجیکستان دربارۀ مراسم نوروز و سیزده بدر و پخش زنده (نوروز 87)

3)توضیح سفرۀ هفت سین ایرانی در تاجیکستان و ضبط توسّط صدا و سیمای ایران شبکۀ 4 و نیز تلویزیون تاجیکستان (نوروز 87)

- حدود 10 سخنرانی در دانشگاه و محافل فرهنگی مشهد

- تهیۀ 4 پاورپوینت از گزارش سفرها (جوین- سبزوار- استانبول- گوکارنا)

 

-چند مصاحبۀ پخش شده در رادیو و روزنامه ها:

-5 فروردین 91 مصاحبۀ روزنامۀ قدس دربارۀ اشارتهای حافظ به آیینهای نوروزی

-29 مهر 92 مصاحبۀ روزنامۀ شرق تحت عنوان "زبور عشق از نوای حافظ"

- مهرماه 91 معرفی اماکن دیدنی مشهد برای برنامۀ گذرگاه رادیو ایران

- اسفند 91 معرفی آیینهای نوروزی برای رادیو مشهد

-اسفند 93 معرفی اماکن زیارتی و فرهنگی مشهد برای برنامۀ صبحگاهی رادیو اقتصاد

 

 

فعّالیّتهای متفرّقۀ پزشکی:

- برگزاری بیش از 50 سمینار آموزشی دربارۀ بهداشت و پیشگیری از بیماریها برای بهورزان و دانش آموزان قوچانی در سالهای 76 و 77 (گزارش آن در شبکۀ بهداشت قوچان موجود است) و شناخته شدن به عنوان فعالترین پزشک در واحد آموزش

- گذراندن دوره های متعدّد طبّ سنّتی و گیاهی از سال 86 زیر نظر اساتید: دکتر ناصری (بیمارستان امام خمینی تهران)، دکتر ناظم (مؤسّسۀ طوبی- قم)، دکتر امامی (دانشکدۀ داروسازی مشهد)، دکتر یوسفی (کرمان)، دکتر سعیدی (مشهد)

- گذراندن دوره های متعدّد طبّ آلترناتیو: فرادرمانی، شفای پرانایی.

- عضو هیئت امنای مؤسّسۀ دکتر بسکی (تجمّع پزشکان طبیعت گرا و دوستداران طبیعت)

 

شروع یوگا و دوره های مربوط به آن:

- ابتدا آشنایی از طریق کتاب: یوگا در 28 روز- ریچارد هیتلمن، پیام تن- ترز برترا (شامل حرکات پر ارتوپدیک شبیه یوگا)، روش الکساندر (طرز صحیح ایستادن، صحیح نشستن و صحیح راه رفتن )-  تبلیغ و پرداختن به این سه کتاب در طیّ سالهای 76 تا 78 در قوچان

- از 79 تا 85 شاگردی و دستیاری تمام وقت دکتر مینو مروارید و آشنایی با قابلیّتهای درمانی یوگا

- 82 و 83 دورۀ مربّیگری تربیت بدنی زیر نظر خانم خردمند

-85 تا 87 ادامۀ کلاسهای آسانا با چند تن از دوستان مربّی زیر نظر خانم فروغی

- سال 86 دورۀ مربّیگری در ریشیکش زیر نظر شاهین اضحی و اخذ مدرک

yoga peath

- دیماه 87 دورۀ ویپاسانا در کرج

- و در کارگاههای مختلف زیر نظر اساتید:برزو قادری، هالۀ نیک افشان، دکتر عبّاس عیوضی، عبّاس موحّدی، لیلی خردمند، نرگس شاکری، ماندانا هادیفر و .... شرکت کرده ام.

 

فعّالیِتهای متفرّقۀ یوگا:

1) برگزاری کلاسهای هفتگی برای چند تن از دوستان مربّی دربارۀ آساناها و مراقبه های شفابخش در سالهای 85 و 86. خانم زهرا کرمانیان از میان دوستان مربّی هنوز به طور منظّم در کلاسهای اینجانب شرکت می کنند.

2) نمایش و ترجمۀ فیلمهای مربوط به درمان بیماریهای گوناگون با یوگا از قبیل: یوگا و درمان استرس، یوگا و فشار خون، یوگا و بیماریهای قلبی، یوگا پس از آبستنی، و نیز: یوگا برای مبتدیان،مودراها و مدیتیشن.

3) مطالعۀ بیش از 10 کتاب معتبر انگلیسی و بستن چارتهای آموزشی مختلف از روی آنها و ترجمۀ برخی قسمتهای آنها از قبیل : طبیعت حقیقی ما - 16 مقاله از پرشنت آینگر، کلاسی پس از کلاس دیگر - 21 مقاله از پرشنت آینگر (این دو کتاب به طور کامل ترجمه شده اند)، فروغی برپرانایاما- ب.ک. س. آینگر، فروغی بر یوگا- ب.ک. س. آینگر، فروغی بر یوگا سوتراهای پتنجلی- ب.ک.س. آینگر، چهار فصل بر آزادی- سوامی ساتیاناندا ساراسواتی، یوگا در آبستنی- رزالیند ویدوسان، کلاسیک یوگا- ویلما لالوانی، یوگا و زناشویی- ویلما لالوانی، بازساز من و تن- منا لیزا شولتز (بیشتر آن ترجمه شده)، آگورا- رابرت سوبودا (از بخشهایی از آن در مقالۀ فروغ بانوان آب استفاده شده) و.....

4) برگزاری کارگاه شفای پرانایی با تدریس استاد شاهین اضحی، بهمن 86 در مشهد

5) تصویربرداری با دوربین جی. دی. وی توسّط دکتر الهام حسینیان، اسفند 86 در مشهد

6) تصویر برداری با سیستمAura video station توسّط دکتر سوسن مشیری، اردیبهشت 87 در مشهد

7) کارگاه فنگ شویی با تدریس دکتر رضا صادقی، شهریور 87 در مشهد

 

سفرهای گروهی:

- از سال84 بازدید از اغلب قریب به اتفاق مسیرهای گردشگری خراسان به عنوان نمونه: توس (روستای پاژ، بقعۀ هارونیه)، چناران (برج رادکان، آبشار اخلمد)، مشهد (پل شاهی، خواجه ربیع)، گلمکان و نوزاد (گورستان قدیمی، آرامگاه عارف نوزادی)،طرقبه- شاندیز(روستاهای کنگ و ازغد و...)، فریمان (رباط سفید، بند فریمان)، تربت جام (مجموعۀ زیارتی شیخ احمد جامی)، تایباد (ارزنه،  باخرز، مسجد ابوبکر تایبادی)، خواف (آسبادهای نشتیفان، مسجد جامع زوزن، مسجد سنگان، مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد، قلعۀ نیازآباد، هنرمندی گروه ورشرنگ و...)، نیشابور(رباط فخر داود، شادیاخ، کهن دژ، خرو، شهر و معدن فیروزه، دهکدۀ چوبی، خیام، عطار، کاروانسرا، گرینه، بوژان، بار و ...)، سبزوار(آرامگاه بیهقی در غیاث آباد، آتشکدۀ آذربرزین مهر)، فریومد (آرامگاه ابن یمین، مسجد جامع)، سرخس (میامی، رباط شرف، دریاچۀ بزنگان، هجده پیر، کل بیبی، بابا لقمان، پل خاتون)، کلات (کارگاه های ابریشم بافی زاوین، گردنۀ ارغون شاه، قصر خورشید، مسجد کبود گنبد، قلعۀ فرود، آبشار آبگرم کلات، آبشار اورتوکند، آبشار قره سو،...)، تربت حیدریه (بازۀ هور، آرامگاه قطب الدین حیدر، موزۀ مردم شناسی، آبشار رود معجن و ....)، گناباد ( مسجد جامع، قنات، موزه، سفالهای مند، آسیاب کاخک، یخچالهای طبیعی، صفۀ پیران در زیبد، خانقاه بیدخت و...)، کدکن- فردوس- بشرویه (آرامگاه پدر عطّار، پیر گلهو، مجموعۀ تاریخی کوشک، مدرسۀ حبیبیه، مسجد جامع، آسیاب، کهن دژ، بافت سنّتی، خانۀ مستوفی، موزه و ...)

- بهمن 84 سفر به استان کرمان و سیستان و بلوچستان: دیدار از بازار کرمان، موزۀ آموزش و پرورش کرمان، باغ شازده و آرامگاه شاه نعمت ا... ولی در ماهان، ارگ قدیم و جدید بم ، یافته های باستانشناسی و موزۀ جیرفت، دانشگاه زابل، شهر سوخته، کوه خواجه، سدّ هیرمند و....

- امرداد هر سال از 85 به بعد به جز سال 87: شرکت در مراسم نوحصار دیزباد نیشابور

- شهریور 85 سفر به شیراز، زیارت حافظ، سعدی، خواجوی کرمانی، روزبهان بقلی، بابا کوهی، شاه شجاع، ارگ کریم خان، بازار وکیل و مشیر، تخت جمشید، پاسارگاد، نفش رجب، نقش رستم و ....

- مهرو آبان 86 سفر 22 روزه به دهلی، هریدور، ریشیکش، دیدن معبد گنگ و مراسم آن، معبد بیتلها، معبد نیل کانت (در کوه)، معبد زنگها و...

- دیماه 86 سفر به قشم و بندر عباس: غارهای خربس، جنگل هرا، بندر لافت، جزیرۀ هنگام، آب گرم گنو، معبد هندوها، مجموعۀ ییلاقی خاندان پهلوی، حمام قدیمی و ....

- نوروز 87 سفر به دوشنبه: حصار شومان، ورزاب، پارک شهر و مجسمۀ عظیم فردوسی، پارک غلبه، موزه ها و عظیمترین مجسمۀ بودا، میدان سامانی، رفتن به خانه ها و دیدن پذیرایی تاجیکی، قبرستان شعرا، کانون نویسندگان و دیوار یادبود، خانۀ لاهوتی، بازار کاروان و...

- تیر 87 دورود، آبشار بیشه پوران، دریاچۀ گهر و....

-امرداد 87 بابل و بابلسر، کیجا تکیه، پل قدیمی شهر و ....

- امرداد 87 شیراز،قلات، تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و...

- مهر 87 قونیه، استانبول: دیدن سماع، چاملی بام، خیابان کومپکاپی، جزیرۀ بیوک آدا، ایاصوفیه، توپکاپی، دلمه باغچه، ستون هیپودروم و....

- شهریور 87: سفر به قائن، دیدار از قلعۀ اسماعیلیان، دیدار از آرامگاه بوذرجمهر قائنی، مسجد جامع و پایه  های مسجد قدیم قائن (مربوط به قرن اول هجری)

-آبان87: چشمه سبز

- بهمن و اسفند 87 سفر هفت روزه به یزد: چک چک، خرانق، گوردخمه ها و گورستان زرتشتیان، مسجد جامع، تکیۀ امیرچخماق، کوه عقاب، فراشاه، تفت، مسجد فهرج، باغ دولت آباد، تالار آیینه، زندان اسکندر، آتشکده، موزه ها و...

- اردیبهشت 88 سفر به بروجن: دیدار از سیاه چادرهای قشقایی، تالاب چغاخور و گندمان، امامزاده حمزه علی، چشمۀ سیاسرد، زورخانه و...

- خرداد 88 سفر 8 روزه به شاهرود، تهران ، کاشان و نراق: زیارت بسطام و خرقان و دیدار از جنگل ابر، دیدار از موزۀ سنگ تهران، کاروانسرای ده نمک، قصر بهرام گور، کاروانسرای سپیداب و مرنجاب، مشهد اردهال، گلستانه، باریج اسانس، قمصر، نیاسر، ابیانه، فین، غار چال نخجیر نراق ، معبد خورهه، آبگرم و سرچشمۀ محلّات و...

- تیر 88 استان گلستان، تنگراه، جنگل گلستان، موزۀ حیات وحش، آبشار لوه، آبشار خان ببین، گنبد قابوس و...

- شهریور 88 سفر دو روزه به دشت جوین و دیدار از شهرهای سبزوار و نقاب: زیارت ملّا هادی سبزواری، آشنایی با محلّۀ کولیهای سبزوار، مسجد و قلعۀ نظامی آق قلعه، چشمه و زیارتگاه هفت معصوم در کروژده، آرامگاه نجم الدین کبری، خانقاه سعد الدین حموی، آرامگاه حسن غزنوی در آزادوار و....

- مهر 88 دهبار

- بهمن و اسفند 88 سفر 15 روزه به بمبئی، گوا، گوکارنا، مورادیشور، کومتا، دیدار از جزیرۀ الفانتا و غار شیوا، زیارتگاه حاج علی و معبد لاکشمی، دیدن  فستیوال شیواراتری و ارابه،اقامت در ناحیۀ اکولوگ و آرامبخش آرامبول، دیدار از باغ ادویه و گوای قدیم،  دیدن بزرگترین مجسمۀ آسیا در مورادیشور و...

- اسفند 88 زشک

- نوروز 89 سفر به سه استان شمالی کشور و دیدار از  گنبد قابوس، اویها و اوبه های ترکمنان،  میدان سوارکاری، دیدن پذیرایی ترکمن، موسیقی سنتی ترکمن، رقص خنجر و لاله خوانی دختران، چشمه عمارت و عباس آباد بهشهر، یوش، قلعه رودخان، امامزاده اسحاق، سه امامزاده گشت رودخان، موسیقی گیلکی، نمایش عروس گولی، غذاهای محلّی، ساحل و جنگل قرق آستارا  و...

- تیر 89 شیراز، بیشاپور و پاسارگاد

- امرداد89 سفر به اصفهان و استان چهار محال و بختیاری، حمام علی قلی آقا، هشت بهشت، عالی قاپو، شرکت در عروسی ایل بختیاری، آاشار کوهرنگ و شیخ عالی خان، چشمه دیمه، پیر غار و...

- اول مهر 89 سفر 9 روزه به قونیه و آنتالیا و استانبول: زیارت مولانا و شمس و صدرالدین قونوی و علاءالدین تپّه، مجسمۀ علاءالدین کیقباد سلجوقی، آبشار دودن و مهرابه ها ، مسجد سلطان احمد، دانشگاه، مرتر و سایتهای توریستی استانبول

میانۀ مهر 89 سفر به شیراز و فیروز آباد-

- آخر مهر 89 سفر به اراک، تفرش و محلات: دیدار از بازار قدیم و حمام چهار فصل، باغهای گل، آتشکوه و سرچشمۀ محلّات، آرامگاه پروفسور حسابی، خانۀ نظامی گنجوی در تا، زیارت امامزاده احمد، تکیۀ زاغ ارم و...

آبان 89 گرینۀ نیشابور-

بهمن 89 جاغرق

- اسفند 89 شرکت در چهارمین همایش راهنمایان گردشگری در رامسر-

اسفند 89 شرکت در دومین نشست تشکّلهای مردمی در شیراز، دیدار از سرو ابرقو-

- فروردین 90 نیشابور: بوژان، خیّام، شیخ عطّار

-اردیبهشت 90 سفر به تبریز و شرکت در همایش قلم، اسکو، جلفا، نخجوان ( موزۀ آذربایجان، بوستان خاقانی، مسجد کبود، ارگ علیشاه، ربع رشیدی، خانۀ شهریار، خانۀ پروین اعتصامی، بازار تبریز، امارت شاه گلی، مقبرة الشعراء، موزۀ قاجار، روستای کندوان، جزیرۀ اسلامی، ناحیۀ ارسباران، کلیسای سنت استپانوس، آبشار آسیا خرابه، مجموعۀ تاریخی کردشت، غار اصحاب کهف، آرامگاه نوح نبی، آرامگاه مومنه خاتون،  موزۀ نخجوان، موزۀ رئیس جمهور و ...)

- خرداد 90 سفر به شاهرود (روستای خیج، بسطام، مجن، آبشار تنگه داستان، سرو سرخ، فرحزاد، جنگل ابر، قطری، خرقان و ...)

- اواخر خرداد 90 سفر به کرمان، ماهان، راین ( خانقاه نعمت الهی و شرکت در کنسرت درویشان، تخت درگاه قلی بیگ، جنگل و آبشار قائم، گنبد جبلیه، موزه وآتشکدۀ زرتشتیان، کتابخانۀ ملّی، یخدان مویّدی،مسجد جامع، حمّام گنجعلیخان و موزۀ مردمشناسی، موزۀ سکّه، مدرسه و آب انبار ابراهیم خان ظهیرالدوله، بازار مسگرها و زرگرها و عطّارها، حمّام و چایخانۀ سنّتی وکیل، موزۀ صنعتی، زیارت شاه نعمت الله ولی و شرکت درمراسم دف نوازی، مهتاب شب خرداد درباغ شازده، زیارت شیخ علی بابا در روستای سکنج، زیارت بابا عیسی در کهنو، زیارت شیخ عبدالسلام وبازدید از خانۀ یادمان سرکار آقا پیشوای شیخیه در روستای لنگر، گور دخمۀ زرتشتیان در قنات غستان، امارت شتر گلو، ارگ راین، آبشار راین، امامزاده شیرخدا، امامزاده علی، امامزاده زید، مسجد جامع، درختهای کهنسال و ...)

- تیر 90 روستا و آبشار بار نیشابور

-شهریور 90 سفر به دامغان

-آبان 90 سفر به زنجان و آذربایجان غربی

-اواخر آبان 90 سفر به خوزستان

-آذر 90 گلگشت کنگ

-بهمن 90 سفر به تربت جام، تایباد، خواف

-فروردین 91 بازدید از مجموعۀ حرم رضوی (صحنهای جمهوری، انقلاب، آزادی، مسجد گوهرشاد، حمام امام قلی بیگ، مسجد 72 تن، مدرسۀ پریزاد، مدرسۀ دودر، موزه های آستان قدس)

-اردیبهشت 91: سفر به سرخس (رباط شرف و دریاچۀ بزنگان)

-اردیبهشت 91 سفر به کلات

-خرداد 91: بازدید از روستای بقمچ چناران و روستاهای چکنه و سرولایت (منطقۀ کلیدر) نیشابور

-خرداد 91 سفر به قائن و گناباد (قلعه کوه، آرامگاه بزرگمهر قائنی، دو مسجد باستانی قائن، مسجد جامع فعلی و پارک قائن، قنات دوهزارسالۀ گناباد، مسجد جامع، موزه های آب، مردم شناسی، باستان شناسی گناباد)

- تیر 91: سفر به الموت و قزوین (روستای گازرخان، زیارتگاه هجده تن و امامزاده محمود حنفیه، دریاچۀ اوان، دریاچۀ آلوبن، قلعۀ الموت، امامزاده محمود گازرخان و گزادشت، دروازۀ درب کوشک، سردر عالی قاپو، کاخ چهل ستون، موزۀ خط، پیغمبریه، سرای مسعودالسلطنه، بازار و سرای وزیر، مدرسه و آب انبار و گرمابۀ سردار، گراند هتل، مسجد جامع، مسجدالنبی، آرامگاه احمد غزالی، برج باراجین، گرمابۀ قجر، آرامگاه حمدالله مستوفی، شازده حسین، آرامگاه علامه قزوینی، موزۀ قزوین، دروازۀ تهران)

-شهریور 91 سفر به شیراز

-مهر 91: سفر به کلاله و مینودشت

-آبان 91: سفر به بوشهر

-آذر 91: بازدید از غار هزاردالان کارده

-دی 91: سفر به حومۀ شاهرود: امیریه، بسطام، ابرسج، چاه جام، طرود

-دی 91: بازدید از ویرانی و ابرده

-بهمن 91: سفر به خوزستان: خرمشهر (اروندرود، موزۀ جنگ، مسجد جامع، شلمچه، مرز ایران و عراق)، آبادان (بازار ته لنجی ها، موزه، رودخانۀ بهمنشیر و اروند، بنای مسجد رنگونی ها، کلیسا)، شادگان 0قایق سواری در تالاب بین المللی)، بهبهان (سد مارون، تنگ تکاب، باغ گل نرگس، قلعه مدرسه خیرآباد)، رامهرمز (باغ عمارت، تشکوه)، مسجد سلیمان (معبد بردنشانده، آتشکدۀ سرمسجد)، شوشتر (خانۀ مستوفی، آبشارها، مجموعۀ آبی شوشتر)، گتوند (روستای عقیلی، اسطبل ابر، ساحل کارون، خرفت خانه ها، آرامگاه بشر حافی)، دزفول (روستای پامنار، بازار)

-فروردین 92: سفر به استان گلستان: علی آباد کتول (آبشار کبودوال و موسیقی محلی)، آق قلا (تالابهای آلاگل، آلماگل، آجی گل، گلفشان قارنیارق، دریاچۀ نمک و ید اینچه، منطقۀ حفاظت شدۀ گمیشان، سد وشمگیر، پل تاریخی آق قلا)، گرگان (ناهارخوران، روستای زیارت، کاخ موزه، مدرسۀ عمادیه، استرآباد، موزۀ تاریخ طبیعی)، کردکوی (پارک جنگلی امام رضا، ارتفاعات هزارپیچ، روستای درازنو، جادۀ شاه عباسی)، کلاله (خالد نبی، موسیقی محلی)، گنبد قابوس (آرامگاه قابوس بن وشمگیر، بازار)

-اردیبهشت 92: سفر به استان کرمانشاه و کردستان: کرمانشاه (طاق بستان، بیستون، تکیۀ بیگلربیگی، بازار سنتی، مسجد شافعی ها، تکیۀ معاون الملک)، صحنه ( پل قوزیوند، تفرجگاه دربند، دخمۀ کیکاووس، کنگاور (سراب ماران، معبد آناهیتا، حمام میدان، پل کوچه)، سنقر (سراب سنقر، آرامگاه مالک، هرسین (سراب، ساعت آبی، گوردخمۀ اسحاق وند)، روانسر (سراب، تالاب هشیلان)، جوانرود (بازارچۀ مرزی، غار قوری قلعه)، پاوه (باینگان، موزۀ مردم شناسی، آبشار بل، روستای هجیج، روستای شیخان، پردیور)، نوسود (پارک و آبشار سروزن)، اورامان تخت (پیر شالیار، مسجد سنگی)، مریوان (دریاچۀ زریوار، بازار)، سروآباد (تفرجگاه درکی و دزلی)، کامیاران (روستای سنگی پالنگان، رودخانۀ سیروان)

-تیر 92: سفر به استان اردبیل: میانه (پل دختر، قلعه دختر)، هشترود ( قلعۀ ضحاک، مسجد سنگی روستای ترک) گیوی (آبگرم ایستی سو)، نمین (جنگل فندقلو، تله کابین، گردنۀ حیران)، آستارا (بازارچۀ مرزی)، مشکین شهر (مقبرۀ سلطان حیدر، سنگ نبشتۀ شاپور دوم، موزه، شهر یری)، اردبیل ( دریاچۀ نئور، آرامگاه شیخ صفی، مسجد جامع، بقعۀ شیخ جبرائیل، موزۀ مردم شناسی، دریاچۀ شورابیل)، سرعین (آبگرم یلادره، روستای آلوارس، آبشار گورگور، تله سیژ)، خلخال (چشمۀ ازناو، روستای خمس)

امرداد 92: سفر به اصفهان، بویراحمد، فارس: اصفهان (مسجد حکیم، مسجد سید)، گزبرخوار (امامزاده شاه نعمت الله، تپۀ اشکانی، آتشکدۀ بهمن اسفندیار، مسجد جامع سلجوقی، کاروانسرای عباسی گز، فرهنگسرای ادیب برومند، موزۀ مردم شناسی)، شهرضا (کاروانسرای عباسی، امامزاده شاهرضا، مسجد جامع، بازار سنتی)، سمیرم (چشمۀ خوانسار، چشمۀ ناز ونک، آبشار تقرچه)، سی سخت (آبشار بیبی میدان، رودخانۀ کاسگان، چشمه میشی، چشمه سردو، دهانه و آبشار تنگه نمک، چشمه گوگردی، چشمه نمک، کرتهای نمک، گردنۀ بیژن، یخچال برف کرمو)، یاسوج (پارک جنگلی آبشار، تنگ مهریان، آبشار تامرادی، دهکدۀ کریک، سد شاه قاسم)، سپیدان (آبشار مارگون، سد درودزن، چشمۀ سرمور کمهر، چشمۀ بهرغان)

-آبان 92: سفر به استان لرستان: درود، بروجرد، خرم آباد، کوهدشت، پلدختر، ازنا.

-دی 92: بازدید از مجموعۀ آرامگاه فردوسی

-بهمن 92: سفر به چابهار: کنارک، تیس، جادۀ ساحلی، قصرقند، کهیر، باهوکلات، چابهار.

-اردیبهشت 93: سفر به استان کردستان و همدان: کرمانشاه، کامیاران، سروآباد، مریوان، سنندج، دهگلان، قروه، همدان، کبودرآهنگ، بهار، تویسرکان.

-خرداد 93: بازدید از روستای چهاربرج و مجموعۀ فرهنگی طابران طوس

-تیر 93: بازدید از روستای گلمکان

-شهریور 93: سفر به شیراز.

-مهر 93: سفر به غرب گیلان: رشت، سراوان، فومن، ماسوله، صومعه سرا، ماسال، شاندرمن، رضوانشهر، پره سر، اسالم، خلخال، میانه

-آبان 93: بازدید از روستای خادر

- بهمن 93 سفر به بجستان: جشن سده، روستاهای مرندیز، مزار، جزین، فخرآباد، یونسی و شهرستان بجستان.

-بهمن 93: سفر به شهداد، ماهان، کرمان.

-اسفند 93: سفر به زیرکوه (کویر همت آباد، روستای تجنود)

-فروردین 94: بازدید از موزۀ بزرگ خراسان

-فروردین 94: سفر به استان گلستان: کلاله، مراوه تپه، اینچه برون، رامیان، علی آباد کتول.

 

نوشته شده در فروردین 94