neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

تحلیل چند آیین نمایشی ویژه شب چله از نقاط مختلف ایران

و بررسی ارزش آنها از منظر اسطوره

دکتر الهه معروضی

شبهای بلند زمستان از جهتی برای این هستند که مردم داستانهایی را که در سایر فصول زندگی می نمایند ، در قالب شخصیتهای آیینی و نمایشی نقل و بازی کنند، تا هر جای آن را که اشتباه زیسته اند در خاطر کاینات مرمت شود. افسوس که با خزیدن در لاک زندگی صنعتی حتی فصول از یاد مردم رفته است، چه رسد به حکایتها و داستانها.

در این مقاله چند آیین رو به فراموشی ویژه شب چله که هر یک در نقطه ای از پهنه ایران تا سالیان نه چندان دور در هیئت نمایش اجرا می شده برگزیده ایم تا به تطبیق آنها با افسانه های سایر ملل و بررسی ارزش آنها از منظر اسطوره و ارتباطشان با شب چله بپردازیم. این رسوم عبارتند از: نمایش رستم و اسفندیار در رویان شاهرود، عمو چله جون در نهاوند ، چله زری در آبادی دره میانه سفلی ملایر، خواندن سوره «والشمس» بصورت نمایش خیابانی در قریه جوینان قمصر کاشان و کف بازی در بیرجند. این مقاله اهتمام می ورزد گرد خرافات را از چهره درخشان آیینهای دیرپایی که اغلب توسط مردم روستا پاسداری شده بزداید و ارزش آنها را در پیوند با گنجینه فرهنگ بشری روشن نماید. جای خوشوقتی است که در رسوم بازمانده از فرهنگ دیرینه ایران زمین رد پای تصور، تخیل و تفکر بشر از دیرباز تاکنون قابل پیگیری می باشد.

واژگان کلیدی: شب چله، آیین، نمایش، اسطوره، داستان.

 

نظرات  

 
0 #1 اعظم رسولی 1396-08-18 17:19
سلام متن مقاله را از کجا می توانم دریافت کن م؟
سپاس
..............
درود تو همین تارنما نام آیینها رو جستجو کنید خیلی چیزها پیدا می کنید.
نقل قول
 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش