neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar


]">

از خانم نرگس ریگی نژاد برای عکسها و از خانم اشرف خانیکی برای گزارش سفر سپاسگزارم.

گزارش بازدید از جاذبه های فرهنگی و تاریخی شهر قاین

 

مقدمه: قاین یکی از شهرهای کهن ایران در جنوب خراسان رضوی کنونی و مرکز قهستان قدیم است. این شهر در اوایل اسلام جزو نخستین شهرهایی بوده است که به صلح اسلام را پذیرفته و طی قرون متمادی حداقل تا دوران صفویه مرکز قهستان بوده است.

قائن علاوه بر اهمیت تاریخی به لحاظ تولید انبوه زعفران و زرشک از شهرت فراوان برخوردار است. در این شهر آثار تاریخی و فرهنگی متعددی وجود دارد که مشاهده آنها می تواند به منزله مروری بر گذشتۀ پر شکوه ایران و خراسان باشد.

در تاریخ 20 /6 /87 ده نفر از اعضای انجمن دوستداران حافظ جهت بازدید آثار تاریخی – فرهنگی قاین و بخصوص کاوشهای باستان شناسی شهر کهن قاین به این شهر عزیمت کردند. نخستین محلّی که مورد بازدید گروه قرار گرفت مسجد جامع شهر قاین بود. این مسجد که در زمان ایلخانان مغول و اواخر قرن هشتم هجری بنیان گرفته یکی از مساجد بزرگ خراسان محسوب می شود. مسجد جامع قاین از نوع مساجد یک ایوانی است که دو شبستان در دو سمت ایوان دارد.

قلعه کوه قاین که از قلاع مهم اسماعیلیه محسوب می شود یکی دیگر از آثار فرهنگی بود که در فاصله یک کیلومتری جنوب قاین و بر فراز کوهی مشرف بر آن شهر بازدید شد.  آرامگاه بوذر چمهر قاینی یکی از عرفا و دانشمندان قرن 5 و 4 هجری که در دامنۀ کوهی واقع در جنوب قاین بود نیز بازدید شد. آخرین نقطه ای که مورد بازدید قرار گرفت کاوش های باستان شناسی شهر کهن قاین بود. این کاوشها که به سر پرستی آقای رجبعلی لبّاف خانیکی و به منظور دست یابی به نزدیکترین مسجد خراسان در قرن پنجم هجری انجام می شد منجر به کشف شالوده های آن مسجد و مسجد کهن دیگری متعلق به قرن اول هجری شده بود که بنا به گفتۀ آقای لباف احتمالاً نخستین مسجد در خراسان و ایران می باشد که حتی از مساجد فهرج یزد و تاری خانۀ دامغان هم قدیمیتر است و این سه مسجد متعلّق به قرون اوّلیۀ اسلام هستند.

 

گزارش از: اشرف خانیکی