neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar


جشن تیرگان

تهیه کنندۀ گزارش: دیبا داودی

در این جشن ، رسومی گوناگونی چون آب پاشی ، فال کوزه و دستبند تیر و باد انجام می گردد .

آب‌پاشی

این جشن در کنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش ِرو همراه بوده و همچون دیگر جشن‌هایی که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی «آبریزگان» یا «آب پاشان» یا «سر شوران» یاد شده‌است.

در گذشته «تیرگان» روز بزرگداشت نویسندگان و گاه به «روز آرش شیواتیر» منسوب شده‌است. جشن تیرگان بجز این روز در نخستین تیر روز از سال یعنی سیزدهم فروردین (سیزده‌بدر) و سیزدهم مهرماه (قالیشویان اردهال) نیز برگزار می‌شود.

مراسم آب پاشی معمولا توسط 2 پسر با صورتی سیاه رنگ انجام می شود . یکی از این دو فرد  با چوب درختان بهشتی مردم را میزده و پسر دیگر که نقش آب پاش داشته ، بر روی مردم آب میریخته است .

دستبند تیر و باد

در آغاز جشن بعد از خوردن شیرینی، بندی به نام «تیر و باد» که از ۷ ریسمان به ۷ رنگ متفاوت بافته شده‌است به دست می‌بندند و در باد روز از تیرماه (۹ روز بعد) این بند را باز کرده و در جای بلندی مانند پشت بام به باد می‌سپارند تا آرزوها و خواسته‌هایشان را به عنوان پیام‌رسان به همراه ببرد. این کار با خواندن شعر زیر انجام می‌شود: تیر برو باد بیا غم برو شادی بیا محنت برو روزی بیا خوشه مرواری بیا

تجربه ای از برگزاری جشن تیرگان

در جهت بزرگداشت جشن تیرگان ، گردهمایی در چاهشک مشهد برگزار شد . در این جشن تمام رسوم مانند فال کوزه ، آب پاشی و دستبند تیر و باد انجام شد .

همچنین برای هر یک اعضا فال حافظ خوانده شد و موسیقی کلاسیک و سنتی هم اجرا گردید .

امسال این جشن همزمان با تولد امام حسن (ع) مصادف شده بود که به همین جهت سفره امام حسن هم در این مراسم چیده شد .

امید است این جشن و جشن هایی از این قبیل که در جهت تقویت آداب و رسوم و فرهنگ ایران باستان است بیش از پیش برگزار گردد .

در پایان از زحمات سرکار خانم دکتر الهه معروضی تشکر فراوان داریم .